meyok@cumhuriyet.edu.tr + 03462191010/2271
DOKÜMANLAR
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi MEYOK Yönergesi
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu STAJ SÖZLEŞMESİ
  • Meslek Yüksek Okullarının Geliştirilmesi için Öneriler