SCÜ MEYOK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Üniversitemiz bünyesinde açık bulunan 14 Meslek Yüksekokulu arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuştır. MEYOK Koordinatörlüğü; Meslek Yüksekokullarında verilen eğitimin organize edilmesi, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapar. Temel olarak; sektörün ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını belirleyerek meslek yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda yeni programlar açmasını ve mevcut programlarını devam ettirmesini temine çalışır. Bu kapsamda; uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı tedbirler alır, okulların üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapar. Personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulamaları yapar ve destekler. Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit eder ve bunu senatoya sunar. Ayrıca, Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini organize eder.