Siber Güvenlik dersi Meslek Yüksekokullarımızda okutulacak

17 Şubat 2021 ile meyok

Dijital dönüşümle birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi hiç şüphesiz Siber Güvenlik. Siber Güvenlik sadece devlete ait kritik alt yapıların korunması ile ilgili değil aynı zamanda topyekûn güvenliğin sağlanması ile ilgili bir çalışma alanıdır. Hepimizin ihtiyacı olan siber güvenlik algısının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla okulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak Siber Güvenlik dersi açılmasına karar verilmiştir. Siber Güvenlik dersinin verilmesi ile amaçladığımız şey güvenlik konusuna dikkatleri çekmek, bu alanda bilgili ve yeterli öğrenciler yetiştirmek ve alanla ilgili öğrencileri keşfetmektir.

Siber güvenlik dersinin verilmesinde meslek yüksekokullarımızda bu alana ilgi duyan öğretim elemanları görev alacaktır. Ders müfredatının hazırlanmasında TÜBİTAK ve CISCO gibi kurumların içeriklerinden yararlanılacaktır. YÖK Anadolu projesi kapsamında edinilen bilginin içselleştirilmesi anlamında ders içerik hazırlığı ve sunumu yapılacaktır.

Meslek yüksekokulları koordinatörlüğümüz, misyonuna uygun olarak içerik geliştirme kapsamında siber güvenlik alanında ders önerisi yapmıştır. Aynı şekilde vizyonuna uygun olarak da çağın gereksinimlerine uygun, yenilikçi bir program önerisi ortaya konmuştur. Bir sonraki aşamada Veri Bilimine Giriş kapsamında derslerin önerilmesi düşünülmektedir.

Siber Güvenlik dersinin açılması konusunda taleplerde bulunan ve bu konuda kamuoyu oluşturan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Muhammed Fatih Şimşek beye, Sivas’ta Siber Güvenlik çalışmaları yürüten Siber Güvenlik derneğine, bizi bu konuda destekleyen Rektörümüz Alim Yıldız’a, senatoda kabul oyu veren bütün senatörlere teşekkür ediyorum.